Prezentuj się prestiżowo i zarabiaj

Prezentuj się prestiżowo i zarabiaj

 

Zarządzanie systemowe w oparciu o międzynarodowe standardy oprócz możliwości marketingowych jakie daje legitymowanie się certyfikatem potwierdzajacym wysoki standard usług i produktów, stwarza realne szanse na poprawienie sprawności organizacyjnej firmy, podnosi jej konkurencyjność i daje wymierny zysk finansowy.

 

Inwestuj długofalowo

Inwestuj długofalowo

 

Aby wdrożyć system zarządzania jakością trzeba ponieść pewien koszt, ale jakość traktowana jako inwestycja długofalowa przynosi nieporównywalnie większą korzyść niż koszty poniesione na wdrożenie i utrzymanie systemu.

 

Zaufaj doświadczonym

Zaufaj doświadczonym

 

Zajmujemy się wdrażaniem i auditowaniem systemów zarządzania od 6 lat.
Stali pracownicy oraz współpracujący eksperci są inżynierami z branży geodezyjnej, budowlanej, projektowej, specjalistami z dziedziny nieruchomości, posiadający duży bagaż doświadczeń na stanowiskach wykonwczych oraz wieloletnie staże pracy w roli zarządzających zespołami ludzkimi.


Misja

Stosując nowoczesne techniki wdrażamy system zarządzania jakością tak aby skutecznie zaimplementował się w organizacji dając zadowolenie z pracy pracownikom, a właścicielom i zarządzającym mierzalną wartość dodaną.O firmie

CONSULTING – TOKARSKI jest firmą doradczą i szkoleniową z zakresu systemów zarządzania jakością. Organizacja legitymuje się statusem Biura Partnerskiego międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej DEKRA Certification.
 
Celem naczelnym firmy jest indywidualne podejście do klienta i wysoka jakość realizacji jego wymagań.

Firma  specjalizuje się w szeroko rozumianym doradztwie z zakresu zarządzania organizacjami. Usługi są adresowane do tych ambitnych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani zarządzaniem systemowym w oparciu o międzynarodowe standardy.

Nasze obecne zajęcie jest ukoronowaniem dotychczasowej kariery zawodowej. Organizacje, które już wdrożyły systemy zarządzania jakością wiedzą jak ważna jest dobra znajomość specyfiki branży u konsultantów pomagających przebrnąć ten proces. 
Nasi współpracownicy przez wiele lat pracowali w produkcji, usługach oraz administracji publicznej. Wszyscy posiadają certyfikaty auditora wiodącego i są czynnymi auditorami. Legitymują sie dyplomami wyższych uczelni z dziedziny zarządzania i organizacji pracy.

 


Oferta

Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie skutecznego wdrażania systemów jakości zgodnych z normą ISO 9001:2000, 14001:2004, 18001:2004, 27001:2005.

Prawdopodobnie jesteśmy najlepsi w kraju we wdrażaniu systemów zarządzania w wymienionych działach gospodarki i administracji.

Przy aktywnym uczestnictwie we wdrożeniu systemu najwyższego kierownictwa organizacji, gwarantujemy, że proces wdrożenia zakończy się uzyskaniem certyfikatu ISO.

 

W kręgu naszych zainteresowań i możliwości jest wdrażanie systemów zarządzania zgodnych z normą

 • ISO 9001:2000 - zarządzanie jakością
 • ISO 14001:2004 - zarządzanie środowiskiem
 • ISO 18001:2004 - zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • ISO 27001:2005 (BS 7799) - zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 

Specjalizujemy się w następujących branżach

 • budownictwo ogólne i drogowe
 • zarządzanie nieruchomościami (między innymi spółdzielnie mieszkaniowe)
 • pośrednictwo handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości
 • geodezja i kartografia (administracja i wykonawstwo)
 • pracownie projektowe i budowlane
 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa komunalne, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
 • inne branże przy udziale ekspertów

 

Dodatkowo firma oferuje następujące usługi

 • badania marketingowe
 • opracowanie planów marketingowych dla firm
 • opracowanie programów poprawy organizacji pracy w jednostkach
 • opracowanie dokumentacji systemu jakości
 • audity dostawców
 • usługowe pełnienie funkcji Pełnomocnika Jakości
 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie

 


Specjaliści

Stali pracownicy oraz współpracujący eksperci są inżynierami z branży geodezyjnej, budowlanej, projektowej, specjalistami z dziedziny nieruchomości, posiadający duży bagaż doświadczeń na stanowiskach wykonwczych oraz wieloletnie staże pracy w roli zarządzających zespołami ludzkimi.

Nasi współpracownicy przez wiele lat pracowali w produkcji, usługach oraz administracji publicznej. Wszyscy posiadają certyfikaty auditora wiodącego i są czynnymi auditorami. Legitymują sie dyplomami wyższych uczelni z dziedziny zarządzania i organizacji pracy.

 


Formularz kontaktowy

 

 

 

 

 


Jeżeli jestescie Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2000, 14001:2004, 18001:2004, 27001:2005 lub chcecie uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt.